Atentie

http://82.76.190.240:7585

NOU ! Se poate DESCARCA caietul de cântări actualizat (2018)
Link Caiet Cantari
 • 2017.02.26Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Suntem dintre vitejii Domnului?
   • Play Download
   • 1 Samuel 22:1-2; 2 Samuel 23:13-14; 1 Cronici 12:1-2; 1 Cronici 12:8; 1 Cronici 12:14-16; 1 Cronici 12:18-22;
 • 2017.02.19Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Cum putem fi păstrați într-o pace desăvârșită?
   • Play Download
   • Isaia 26:3-4; Psalmul 37:4-6; 2 Timotei 1:9-10; 1 Petru 4:12-19; Filipeni 4:6-7;
 • 2017.02.14Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să ne deschidem inima pentru Domnul !
   • Play Download
   • Geneza 28:1-17; Galateni 1:11-17; Galateni 1:23-24; Geneza 32:24-30;
 • 2017.02.07Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • O inimă perfectă pentru Domnul !
   • Play Download
   • Proverbe 4:1-27; 2 Cronici 16:2-3; 2 Cronici 16:7-9; 2 Cronici 15:17; 2 Cronici 25:1; Faptele Apostolilor 13:22; 2 Corinteni 3:14-16; Psalmul 89:21-37; 2 Cronici 14:2-7; 2 Timotei 1:12; 2 Timotei 1:14; Psalmul 139:23-24;
 • 2017.02.05Duminică
  • ro Mircea Gavrilut
   • Dumnezeu creează nevoi în noi,pentru a ne apropia de El!
   • Play Download
   • Luca 11:9-13; 2 Corinteni 3:18;
 • 2017.01.01Duminică
  • ro Andrei Buturoaga
   • Mărturia lui Isus este responsabilitatea Adunării!
   • Play Download
   • Apocalipsa 12:11; Faptele Apostolilor 1:8;
  • ro Zoli Szabo
   • Îl zidim pe Cristos zilnic în viața noastră?
   • Play Download
   • Romani 12:2; 1 Corinteni 3:10; 1 Corinteni 3:11-15;
 • 2016.12.27Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Fără lepădare de sine nu se poate arăta dragostea de frați!
   • Play Download
   • Exodul 20:3-17; Efeseni 4:32; 1 Corinteni 13:3-7;
 • 2016.12.25Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Doar constrânși de dragostea lui Cristos putem purta jugul Lui!
   • Play Download
   • Luca 2:1-7; Filipeni 2:7-10; Matei 7:13-14;
 • 2016.12.13Marţi
  • ro Radu Gavrilut
   • Domnul vrea să ne desțelenim un ogor nou!
   • Play Download
   • Romani 7:1; Romani 7:7-8; Coloseni 1:28-29; Filipeni 3:12-15;
 • 2016.12.10Sâmbătă
  • ro Radu Gavrilut
  • ro Zoli Szabo
   • Binecuvântarea este în locul în care ne vrea Dumnezeu!
   • Play Download
   • Filipeni 2:15;
 • 2016.12.06Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Care-i țelul credinței noastre?
   • Play Download
   • Evrei 12:12-17; Evrei 11:6; Evrei 12:1-2; Evrei 4:1; Evrei 12:18-26;
 • 2016.11.27Duminică
  • ro Andrei Buturoaga
   • Să fim dintre aceia care rabdă până la sfîrșit!
   • Play Download
   • Evrei 10:32-39; Matei 27:43; Ezechiel 22:14;
  • ro Radu Gavrilut
   • Astăzi este ziua cercetării!
   • Play Download
   • Evrei 3:6-8; Evrei 3:13;
 • 2016.11.22Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să iubim cu dragostea voinței!
   • Play Download
   • Efeseni 2:19-22; 1 Petru 2:1-5; 1 Împărați 4:24-25; 1 Împărați 5:3-5; Efeseni 4:1-2;
 • 2016.11.20Duminică
  • ro Csaba Arva
   • Slujim Domnului purtând poverile Lui?
   • Play Download
   • Amos 6:1; Amos 6:3; Evrei 13:9;
  • ro Radu Gavrilut
   • Chemarea cerească
   • Play Download
   • Evrei 3:1-8; Evrei 4:1-2; Evrei 4:9-11; Matei 11:28-30;
 • 2016.11.15Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Arata-mi Slava Ta
   • Play Download
   • Exodul 34:29-35; Exodul 32:7-14; Exodul 32:30-34; Exodul 33:14; Exodul 33:18-23; Exodul 36:6-7; Geneza 20:15-18; 2 Corinteni 3:7-18; 2 Corinteni 4:1-4;
 • 2016.11.08Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Este Isus Cristos îndeajuns pentru noi?
   • Play Download
   • Psalmul 16:1-11; Ioan 6:26-27; Ioan 6:35; Ioan 6:22-25; Ioan 6:60-62; Ioan 6:66; Psalmul 31:1-5; Psalmul 31:12-16;
 • 2016.11.06Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Cristos este mai mare decât lucrarea Lui!
   • Play Download
   • 1 Corinteni 11:23-32; Ioan 1:29-40; Romani 8:31-32; Filipeni 3:7-9; Filipeni 3:10-11;
 • 2016.11.01Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Cum se formează caracterul spiritual?
   • Play Download
   • Efeseni 4:17-24; Coloseni 3:1-10; 2 Timotei 3:1-5; Matei 11:28-30;
 • 2016.10.30Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Să prețuim iertarea și dragostea,ca la început!
   • Play Download
   • Ioan 13:1-38; Galateni 2:9-10;
 • 2016.10.25Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Inima Domnului e mulțumită doar atunci când Îl iubim!
   • Play Download
   • 1 Ioan 2:12-18; Efeseni 6:23-24; 1 Corinteni 16:22; Ioan 14:20-24; 2 Corinteni 11:2-3; Ioan 15:12-15; 1 Ioan 2:7-11;
 • 2016.10.11Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Slujirea Domnului să fie preocuparea noastră principală!
   • Play Download
   • Coloseni 3:22-25; Efeseni 6:5-8; 1 Tesaloniceni 1:6-10; Exodul 28:4-6; Exodul 28:2; Coloseni 3:12-15; Exodul 29:1-25;
 • 2016.10.04Marţi
 • 2016.10.02Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Viața de credință e în continuă mișcare!
   • Play Download
   • Geneza 12:6-8; Geneza 13:1-4; Geneza 13:18; Geneza 14:17-23;
 • 2016.09.13Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Biruitorii
   • Play Download
   • 2 Samuel 21:15-22; 1 Samuel 26:5-12; 2 Samuel 23:14-18; 1 Samuel 17:8-11; 1 Samuel 17:20-24;
 • 2016.09.06Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Când Domnul vorbește,totul se schimbă!
   • Play Download
   • Marcu 16:9-16; Luca 24:13-49; Ioan 20:14-29; Ioan 21:14-25;
 • 2016.09.05Luni
  • ro Radu Gavrilut
   • Fiul Omului mișcându-se în mijlocul adunărilor
   • Play Download
   • Apocalipsa 1:9-20; Apocalipsa 2; Apocalipsa 3;