Atentie

NOU : inregistrarile cu Michael Woods (1998-2000) sunt incarcate pe site
http://79.115.245.0:7579
 • 2017.04.15Sâmbătă
  • en ro David Wong
 • 2017.04.13Joi
 • 2017.04.11Marţi
 • 2017.04.04Marţi
 • 2017.03.28Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Mai mult decit biruitori
   • Play Download
   • Romani 8:35-39; Iosua 11:1-15; 2 Cronici 20:14-17; 2 Cronici 20:22-30; 2 Timotei 2:3-4;
 • 2017.03.26Duminică
  • hu ro Apostol Imre
   • 1. Cununa vieții
   • Play Download
   • Iacov 1:12; Apocalipsa 2:10;
  • hu ro Apostol Imre
   • 2. Scaunul de judecată al lui Cristos
   • Play Download
   • 2 Corinteni 5:9-10; Romani 14:10; Romani 14:12;
  • hu ro Apostol Imre
   • 3. Întrebări și răspunsuri
   • Play Download
  • hu ro Apostol Imre
 • 2017.03.21Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să urmăm în totul calea Domnului!
   • Play Download
   • Efeseni 4:31-32; Iosua 2:8-13; Iosua 3:14-17; Iosua 14:6-15;
 • 2017.03.14Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • In Numele Lui
   • Play Download
   • 1 Împărați 8:16-21; 1 Împărați 8:29-30; 1 Împărați 8:33-36; 1 Împărați 8:41-45; Apocalipsa 2:13; Apocalipsa 3:7-8; Apocalipsa 3:12; Matei 18:20; Coloseni 2:18-19; Numeri 11:10-17; Numeri 11:24-30;
 • 2017.03.07Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Trăind în carne,nu ne putem bucura de plinătatea lui Cristos!
   • Play Download
   • Numeri 11:25-35; Numeri 12:5-16; Iosua 14:6-15; Evrei 11:39-40;
 • 2017.03.05Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Ca sa purtam Marturia, vine disciplina impotriva cârtirii, a nemultumirii
   • Play Download
   • Numeri 11:1-3; Exodul 15:22-25; Exodul 16:1-4; Exodul 17:4; Numeri 9:15-21; Numeri 10:33-36; Numeri 11:10-23;
 • 2017.02.28Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să fim preocupați de nevoile Domnului!
   • Play Download
   • Psalmul 69:8; Psalmul 27:10;
 • 2017.02.26Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Suntem dintre vitejii Domnului?
   • Play Download
   • 1 Samuel 22:1-2; 2 Samuel 23:13-14; 1 Cronici 12:1-2; 1 Cronici 12:8; 1 Cronici 12:14-16; 1 Cronici 12:18-22;
 • 2017.02.19Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Cum putem fi păstrați într-o pace desăvârșită?
   • Play Download
   • Isaia 26:3-4; Psalmul 37:4-6; 2 Timotei 1:9-10; 1 Petru 4:12-19; Filipeni 4:6-7;
 • 2017.02.14Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să ne deschidem inima pentru Domnul !
   • Play Download
   • Geneza 28:1-17; Galateni 1:11-17; Galateni 1:23-24; Geneza 32:24-30;
 • 2017.02.07Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • O inimă perfectă pentru Domnul !
   • Play Download
   • Proverbe 4:1-27; 2 Cronici 16:2-3; 2 Cronici 16:7-9; 2 Cronici 15:17; 2 Cronici 25:1; Faptele Apostolilor 13:22; 2 Corinteni 3:14-16; Psalmul 89:21-37; 2 Cronici 14:2-7; 2 Timotei 1:12; 2 Timotei 1:14; Psalmul 139:23-24;
 • 2017.02.05Duminică
  • ro Mircea Gavrilut
   • Dumnezeu creează nevoi în noi,pentru a ne apropia de El!
   • Play Download
   • Luca 11:9-13; 2 Corinteni 3:18;
 • 2017.01.01Duminică
  • ro Andrei Buturoaga
   • Mărturia lui Isus este responsabilitatea Adunării!
   • Play Download
   • Apocalipsa 12:11; Faptele Apostolilor 1:8;
  • ro Zoli Szabo
   • Îl zidim pe Cristos zilnic în viața noastră?
   • Play Download
   • Romani 12:2; 1 Corinteni 3:10; 1 Corinteni 3:11-15;
 • 2016.12.27Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Fără lepădare de sine nu se poate arăta dragostea de frați!
   • Play Download
   • Exodul 20:3-17; Efeseni 4:32; 1 Corinteni 13:3-7;
 • 2016.12.25Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Doar constrânși de dragostea lui Cristos putem purta jugul Lui!
   • Play Download
   • Luca 2:1-7; Filipeni 2:7-10; Matei 7:13-14;
 • 2016.12.13Marţi
  • ro Radu Gavrilut
   • Domnul vrea să ne desțelenim un ogor nou!
   • Play Download
   • Romani 7:1; Romani 7:7-8; Coloseni 1:28-29; Filipeni 3:12-15;
 • 2016.12.10Sâmbătă
  • ro Radu Gavrilut
  • ro Zoli Szabo
   • Binecuvântarea este în locul în care ne vrea Dumnezeu!
   • Play Download
   • Filipeni 2:15;
 • 2016.12.06Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Care-i țelul credinței noastre?
   • Play Download
   • Evrei 12:12-17; Evrei 11:6; Evrei 12:1-2; Evrei 4:1; Evrei 12:18-26;
 • 2016.11.27Duminică
  • ro Andrei Buturoaga
   • Să fim dintre aceia care rabdă până la sfîrșit!
   • Play Download
   • Evrei 10:32-39; Matei 27:43; Ezechiel 22:14;
  • ro Radu Gavrilut
   • Astăzi este ziua cercetării!
   • Play Download
   • Evrei 3:6-8; Evrei 3:13;
 • 2016.11.22Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Să iubim cu dragostea voinței!
   • Play Download
   • Efeseni 2:19-22; 1 Petru 2:1-5; 1 Împărați 4:24-25; 1 Împărați 5:3-5; Efeseni 4:1-2;