Atentie

http://82.76.190.240:7586

NOU ! Se poate DESCARCA caietul de cântări actualizat (2018)
Link Caiet Cantari
 • 2019.08.18Duminică
 • 2019.08.13Marţi
 • 2019.08.11Duminică
 • 2019.08.09Vineri
 • 2019.08.04Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Intrarea în stăpânire
   • Play Download
   • Deuteronom 7:12-13; Deuteronom 7:16-24;
 • 2019.07.30Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Bogățiile slavei moștenirii Lui în sfinți
   • Play Download
   • Coloseni 3:1-14; Romani 6:3-7; 2 Corinteni 5:14-15; 2 Corinteni 5:17; 2 Timotei 3:1-4; 2 Corinteni 1:8-9; Romani 8:18-19;
 • 2019.07.16Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Cristos-Pâinea vieții
   • Play Download
   • Ieremia 15:16; Ezechiel 3:1-5; Apocalipsa 10:8-11; Ioan 6:47-58;
 • 2019.07.14Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • ,,Acesta este Fiul Meu preaiubit!
   • Play Download
   • Matei 3:13-17; Matei 17:1-9; Ioan 12:20-30; Luca 23:35-49; Apocalipsa 19:8;
 • 2019.07.09Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Cristos cunoscut în situații practice
   • Play Download
   • Exodul 16:14-35; Ioan 6:28-59; 2 Corinteni 1:8-12; 2 Corinteni 3:3-7; Geneza 15:1; Geneza 17:1;
 • 2019.07.02Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Play Download
   • 2 Corinteni 3:2-18; Romani 15:18-19; 1 Ioan 1:1-3; Romani 12:9-16;
 • 2019.06.25Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Play Download
   • Coloseni 1:3-12; Coloseni 1:2; Evrei 11:8-10; Evrei 11:17-19; Geneza 18:16-19; Geneza 16:1-6; Geneza 21:2-13; 2 Petru 1:3-4; Geneza 19:27-29; Geneza 20:1; Geneza 20:8-11;
 • 2019.06.11Marţi
  • ro Radu Gavrilut
   • Sentința morții
   • Play Download
   • Ioan 8:26-41; Ioan 8:47; Efeseni 3:14-19;
 • 2019.06.09Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Restabilirea
   • Play Download
   • Judecători 2:6-15; Judecători 1:1-2; 2 Timotei 3:5-9; 2 Timotei 4:1-4; Judecători 1:19; Judecători 2:4; Judecători 21:25; Deuteronom 12:4-9; Efeseni 4:14-15; Efeseni 3:14-19;
 • 2019.05.26Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Înainte de trimitere, pregătire!
   • Play Download
   • Efeseni 4:31-32; Coloseni 3:5-13; Luca 22:24-32; 2 Timotei 2:14-15; 2 Timotei 2:20-22; 2 Timotei 2:24-26;
 • 2019.05.21Marţi
  • ro Radu Gavrilut
   • Secretele vieții creștine
   • Play Download
   • Geneza 12:16-20; Geneza 13:1-4; Apocalipsa 2:5; Filimon 1-22;
 • 2019.05.05Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Slujitorul Cuvântului
   • Play Download
   • 1 Corinteni 9:7-15; Galateni 4:19; Coloseni 3:3-8; 1 Corinteni 7:7-16; 1 Corinteni 7:25-26;
 • 2019.04.30Marţi
  • ro Radu Gavrilut
   • Play Download
   • Faptele Apostolilor 18:1-11; Matei 13:18-23; 1 Corinteni 7:25-33;
 • 2019.04.16Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Restaurarea vieții
   • Play Download
   • 1 Ioan 1:1-10; Ioan 1:4-13; Psalmul 103:2-9;
 • 2019.04.09Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Caracteristicile vieții divine
   • Play Download
   • Ioan 1:3-13; 1 Ioan 1:5-7; 1 Ioan 2:9-11; Efeseni 5:8-13; 1 Corinteni 6:1-9; 1 Timotei 1:18-19; 1 Ioan 2:29; 1 Ioan 3:7-8; 1 Ioan 3:10-11; 1 Ioan 4:7-9; 1 Ioan 4:11; Apocalipsa 21:22-27; Apocalipsa 22:1-5;
 • 2019.04.07Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Play Download
   • 1 Corinteni 11:23-29; Efeseni 1:17; Luca 8:40-56; Geneza 43:29-31; Geneza 45:1-2;
 • 2019.03.26Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Sămânța este Cuvântul Împărăției
   • Play Download
   • Matei 13:3-23; Luca 8:14-15; Luca 8:16-18;
 • 2019.03.24Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Vegheați, fiți treji!
   • Play Download
   • Apocalipsa 16:15; 1 Petru 1:13; Luca 12:31-37;
 • 2019.03.19Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Trezește-te, tu, care dormi!
   • Play Download
   • 1 Împărați 2:26-27; 1 Tesaloniceni 5:23-24; 2 Ioan 8; Filipeni 3:10-11; 2 Petru 3:17; 2 Tesaloniceni 3:13-14; Tit 3:5-11; Ioan 14:21-24; Evrei 13:18-21; Coloseni 2:18-19;
 • 2019.03.17Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Supunerea lui Iov
   • Play Download
   • Geneza 22:19-22; Iov 1:4-5; Iov 1:8; Iov 38:1-7; Iov 40:1-14; Iov 42:1-6;
 • 2019.03.12Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Supunere și ascultare
   • Play Download
   • Faptele Apostolilor 5:17-32; Faptele Apostolilor 5:40-42; Efeseni 6:1; Efeseni 5:21-24; 1 Petru 3:1-6; Filipeni 2:5-8; Evrei 5:8; 1 Petru 5:5-6;
 • 2019.03.05Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Adevăratul har al lui Dumnezeu
   • Play Download
   • 1 Petru 1:10-13; Galateni 1:15-17; Luca 19:11-13; Luca 19:15; 1 Corinteni 15:10; Filipeni 2:21; Psalmul 40:9-11; Luca 16:2; 2 Corinteni 6:1-2;
 • 2019.03.03Duminică
  • ro hu Radu Gavrilut
 • 2019.02.24Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • O viață din abundență
   • Play Download
   • Romani 8:1; 2 Corinteni 5:17-19; 1 Corinteni 15:22-23; Numeri 23:9; Numeri 23:20-23; Numeri 25:1-3; Romani 8:2-4; 1 Ioan 2:27-29; Psalmul 4:1;
 • 2019.02.12Marţi
  • ro hu Radu Gavrilut
   • Testamentul lui Pavel
   • Play Download
   • 2 Timotei 2:1-22; Efeseni 1:13-14; 1 Corinteni 5:6-8;
 • 2019.02.10Duminică
  • ro Radu Gavrilut
   • Cuvântul sădit în noi
   • Play Download
   • Ioan 16:13-15; Coloseni 3:4-16; Romani 15:18-19; 1 Ioan 1:1-3; Coloseni 1:3-9; Efeseni 3:14-21; 2 Tesaloniceni 1:11-12;