Atentie

http://79.115.245.0:7575
 • 2012.06.16Saturday
  • en hu 2 - Christian Chen
   • Az Ő elhívásának reménysége
   • Play Download
   • Efézus 1,11-18
  • en hu Christian Chen
   • 2. Az elhívás fokozatai 
   • Play Download
   • János 1,44, Máté 4,18, Máté 16,24, Róma 1,5-7, 8,28
  • en hu 4 - Christian Chen 
   • A végső elhívás
   • Play Download
   • Máté 26,31-32
  • en hu 5 - Christian Chen 
   • Az új tömlő 
   • Play Download
   • Kolossé 3,15
 • 2012.06.15Friday
  • en ro Christian Chen
   • Introducere - Primele 3 chemari din evanghelii
   • Play Download
   • Efeseni 1:18-23, 4:1-6
 • 2012.05.15Tuesday
  • en ro Dale King
   • Să răspundem dragostei lui Dumnezeu cu dragoste!
   • Play Download
   • Ioan 1:37 ; Ioan 17; 1 Ioan 4:16 ; Cântarea Cântărilor 8:6-7 ; Isaia 43:1-2
  • en ro Helen King
   • Cum ne păstreză Domnul ca să fim ai Lui
   • Play Download
   • Iacov 1:4
 • 2012.05.13Sunday
  • en ro Dale King
   • 1. Cuvintele Mielului pe cruce
   • Play Download
   • Psalmul 8:2; Evrei 1:2 ; Matei 21:16 b ; 1 Corinteni 1:17-25 , 2:1-5 ; Luca 23:34 , 23:43 ; Ioan 19:26-27; Marcu 15:33-34
  • en ro Dale King
  • en ro Helen King
   • De ce trăim pe pământ ?
   • Play Download
   • Psalmul 108:1-5 ; Isaia 44:5 ; Filipeni 3:10
  • en ro Dale King
 • 2012.05.12Saturday
  • en ro Dale King 2
   • Cum ni se descoperă Domnul pe Sine Însuşi?, Vadu Crisului
   • Play Download
  • en ro Helen King
   • Dumnezeu doreşte o relaţie de dragoste cu noi!, Vadu Crisului
   • Play Download
  • en ro Dale King
   • 1 Să ne aţintim privirea la Isus!, Vadu Crisului
   • Play Download
   • Ioan 1:29; Ioan 1:35; 1 Tesaloniceni 5:18;
 • 2012.04.22Sunday
 • 2012.04.15Sunday
  • ro en Radu Gavriluţ
   • Atitudinea noastră faţă de Cristos, Memphis, USA
   • Play Download
   • Ioan 20:10-11 ; Ioan 20:1-18 ; Apocalipsa 2:1-4 ; 2 Corinteni 11:2-3
 • 2011.10.30Sunday
  • en ro Kit Mays
   • 2. Câştig - pierdere în cunoaşterea lui Cristos
   • Play Download
   • Filipeni 3:12-14; Apocalipsa 3:17-22; Romani 6:1-14; 1 Corinteni 10:13; Romani 8:16-19; 2 Corinteni 1:3-7; Coloseni 1:24
  • en ro Kit Mays
   • 1. Să-L cunoaştem pe deplin pe Cristos
   • Play Download
   • 1 Corinteni 13:12; Matei 16:24-27; Filipeni 3:7-14; Geneza 4:1; Osea 6:3; Ieremia 31:33-34; Evrei 8:7-13;
 • 2011.10.29Saturday
  • en ro Matt Weaver
   • 2. Piedicile din lucrarea de restaurare a zidului cetăţii
   • Play Download
   • Ezra 9:1-2 ; 10:2-3 ; Neemia 13:23-27 ; Romani 12:2 ; Psalmul 45:7 ; Psalmul 101:2-3
  • en ro Matt Weaver
   • 1. Construirea zidurilor cetăţii sfinte şi însemnătatea lor
   • Play Download
   • Efeseni 2:19-22 ; 1 Petru 2:4-5 ; Apocalipsa 21:10-11 ; 21:18-23
  • en ro Kit Mays
   • Introducere, Salut frăţes.
   • Play Download
 • 2011.10.27Thursday
  • en ro Matt Weaver
   • Fii lui Core si-au gasit locul in Casa Domnului - Marghita
   • Play Download
   • Psalmul 84
 • 2011.10.25Tuesday
  • en ro Kit Mays
   • Să lăsăm Cuvântul Lui să ne schimbe vieţile!
   • Play Download
   • Filipeni 3:1 ; Ioan 1:1 ; Romani 10:14-15 ; Evrei 1:1 ; Luca 1:26-28
 • 2011.10.23Sunday
  • en ro Matt Weaver
   • Slujirea înaintea Chivotului - 
   • Play Download
   • 1 Cronici 16:4-7 ; 16:37-42 ; 1 Cronici 25:2 ,6 ; Psalmul 50:73-83 ; 50:14-15 ; Psalmul 73:23-28 ; Psalmul 74:1-8 ; 74:19 ; Psalmul 79:1-5 ; Psalmul 80:1-3
  • en ro KitMays
   • 2. Cunoaşterea lui Isus Hristos-partea a doua
   • Play Download
   • Filipeni 3:3-16; Filipeni 3:10;
  • en ro KitMays
   • 1. Ţinta vieţii mele să fie cunoaşterea lui Isus Hristos!
   • Play Download
   • Osea 6:3; Ioan 17:3; Geneza 4:1; Ieremia 31:33-34; Evrei 8:7-13; 1 Corinteni 1:9; Ioan 17:22-27; 1 Corinteni 8:1-3;
 • 2011.07.03Sunday
  • en ro Christian Chen
   • #3-Legătura dintre Smochin şi Mireasă
   • Play Download
   • Isaia 49:6, Ezechiel 37:1-10
 • 2011.07.02Saturday
  • en ro Christian Chen
   • #1-Să cunoaştem vremea sfârşitului!
   • Play Download
   • Apocalipsa 22:7 ; 12 ; 20, Matei 24:32, Isaia 43:5-6
  • en ro Christian Chen
   • #2-Modul lui Dumnezeu de a se ocupa de Israel şi de Biserică
   • Play Download
   • Faptele Apostolilor 1:8, Matei 23:37-39, Isaia 11:11-14, Faptele Apostolilor 2:9-11, Matei 24:6-9 ; 14
 • 2011.05.08Sunday